بازگشت

نتیجه کلی = ۴۹%

جزییات هر بخش :
بخش اول=۴۹% بخش دوم=۶۶% بخش سوم=۵۲%
بخش چهارم=۴۳% بخش پنجم=۵۷% بخش ششم=۵۰%
بخش هفتم =۶۰% بخش آخر=۶۱%
نتیجه آزمون ارزیابی بلوغ
عضویت در خبرنامه
close slider

عضویت در خبرنامه

نام و نام‌خانوادگی*