بازگشت
فرشته کیهانی

فرشته کیهانی

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس کامپیوتر گرایش نرم افزار</br> سوابق کاری: دارای بیش از ده سال سابقه فعالیت در پروژه‌های مدیریت داده اعم از ایجاد و مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای، انبارداده، متخصص فرآیندهای واکشی و بروزرسانی اطلاعات، هوش تجاری، مدیریت داده اصلی و ...

اهم سوابق اجرایی در حوزه بانکی

بازطراحی انبارداده بانک سپه و اصلاحات مرتبط با افزایش کارایی
بازطراحی ماژول تشخیص تقلب بانکی در بانک سپه
طراحی و پیاده سازی انبارداده حوزه POSبانک ملی
طراحی مستندات طبقه بندی محصولات داده محور بانکی (سبد پروژه‌های مدیریت داده در بانک)

اهم سوابق اجرایی در سایر حوزه ها 

مدیر فنی، معمار انبارداده و متخصص هوش تجاری انبارداده پروژ های ارزیابی عملکرد سازمانی، استانداردسازی و مستندسازی انبارداه، سامانه هوش تجاری، ایجاد انبارداده جامع در شهرداری مشهد
مدیر فنی، معمار و متخصص انبارداده و هوش تجاری در پروژه کارت امتیازی متوازن فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
مدیر پروژه هوش تجاری در پروژه های تشخیص تقلب در اپراتورهای مخابراتی ثابت و همراه، انبارداده جامع وزارت کار و…

سوابق کاری
 
دارای بیش از ده سال سابقه فعالیت در
پروژه های مدیریت داده اعم از ایجاد و
مدیریت پایگاه داده رابطه ای، انبارداده،
متخصص فرآیندهای واکشی و بروزرسانی
اطلاعات، هوش تجاری، مدیریت داده اصلی

سایر اعضاء

عضویت در خبرنامه
close slider

عضویت در خبرنامه

نام و نام‌خانوادگی*